İş Yeri Hekimliği

İşyeri Hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

İş Yeri Hekiminin Görevleri;

  • Rehberlik
  • Risk Değerlendirmesi
  • Sağlık Gözetimi
  • Eğitim ve Bilgilendirme
  • İlgili Birimlerle İşbirliği


Kimler İş Yeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır;
20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri, çalışan sayısı 50’nin altında olan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 01.07.2016 tarihi itibariyle olacak şekilde, İşyeri Hekimi hizmeti almak zorundadırlar.