İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?
İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İş Güvenliği denir. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş kanunu kapsamında yer alan iş yerleri kurumlarında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. Firmamız, bu hizmeti verebilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

  • Rehberlik,
  • Risk Değerlendirmesi, Sağlık Gözetimi
  • Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt,
  • Çalışma Ortamı Gözetimi,
  • İlgili Birimlerle İş Birliği.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır ?


20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri, çalışan sayısı 50’nin altında olan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 01.07.2016 tarihi itibariyle olacak şekilde, İş Güvenliği Uzmanılığı hizmeti almak zorundadırlar..